Välkommen till hemsidan för

TopoDirekt Användarförening

Läs mer!

OM FÖRENINGEN 

 

 

Föreningens historia

TopoDirekt användarförening bildades i februari 2020 och är en förening för kommuner som har TopoDirekt. Ursprunget till föreningen är användarföreningen för Topobase som funnits sedan tidigt 90-tal. Det är lite över 50 kommuner som är medlemmar i TopoDirekt Användarförening. 

 

Gott samarbete med leverantörerna 

Föreningen har ett gott samarbete med leverantörerna och har möjlighet att påverka utveckling av programvaran. Varje år i samband med föreningens årsmöte anordnas en systemanvändarträff för medlemmarna. Medlemsavgiften fastställs på årsmötet. 

 

Föreningens arbetsgrupper 

I föreningens styrelse sitter det just nu sex personer som arbetar på kommuner som har TopoDirekt. Föreningen har en yta på Teams där medlemmar och styrelsen kan lägga upp information. Det finns flera arbetsgrupper som är kopplade till föreningen.  

  • Kartor från databaser 
  • Kartlayout / mallar 
  • Kartor från databaser 
  • BAL, 3D-data 
  • Verktyg och funktionalitet 
  • Arbetsgrupp som jobbar mot Lantmäteriet

 

Kontakta oss i föreningen

Kontakta någon i styrelsen för mer information om föreningen:

Ordförande Torbjörn Rost, Östersunds kommun 

Styrelseledamot Linda Axelsson, Skövde kommun 

Styrelseledamot Mathias Linell, Järfälla kommun 

Styrelseledamot Jonas Henriksson, Ängelholms kommun 

Suppleant Kristina Broberg, Falköpings kommun

FÖRETAGEN

BAKOM SAMARBETET TOPODIREKT